Är du aktieägare eller press och har frågor om Exerton, vänligen kontakta
VD Mounir Tajiou. Presentationer av Exerton görs främst via kvartalsvisa delårsrapporter, pressmeddelanden samt regelbundna träffar med aktieägare, samarbetspartners och potentiella aktieägare.