Hyresgästinfo

Fastighetsförvaltning och skötsel samt akuta frågor

 

Vid frågor som rör fastighetsförvaltning och skötsel samt akuta frågor, vänligen kontakta aktuell förvaltare.

 

Hyresavtal och övriga avtalsfrågor

 

Vid frågor som rör ny- eller omförhandling eller andra avtalsfrågor, vänligen kontakta VD Mounir Tajiou.